Нашият екип

Ръководство и учителски екип

Длъжност

тел.

Марияна Петкова Симбаева

Директор

+359 88 480 17 22

Лена  Илчева

Анни  Минчева

Ира Василева

Мария  Татарска

Старши учител- ПГ

Старши учител- 1. клас

Старши учител- 2. клас

Старши учител- 3. клас

-

Таня Иванова

Вяра Младенова

Йорданка Тодорова

Нели Кюркчиева

Анелия Димитрова

Старши учител- 4. клас

Старши учител ЦДО-1

Старши учител ЦДО-2

Старши учител ЦДО-3

Старши учител ЦДО-4

-

Сергей Георгиева

Станка Вълева

Елеонора Велкова

Поли Виткова

Учител по математика

Ст.учител по англ.

Учител по БЕЛ

Старши учител по история и цивилизация; география и икономика

-

Спаска Чорбова

Учител по биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; Човекът и природата

Йорданка Иванова

Емил Дечев

Старши учител по изобразително изкуство; Бит и технологии

Учител по ФВС

Виолина Димитрова

Старши учител по музика


Изгодни оферти за дрехи