Училищен бюджет и документи

Издаване на дубликати

Бланка                5.1-3

Издаване на удостоверение  за подготвителна група

Бланка                 9.1-2

Заповед за  признаване или отказ за издаване на документ за завършен клас или период от обучение

Бланка              12.1-2

Услуги в 146 ОУ  


Изгодни оферти за дрехи