Училищен бюджет и документи

Отчет за 1. тримесечие, 2024- - 1 трим.

Отчет за 2023г.- 2023

Отчет за 9 месечие, 2023- за 9 месеч.

График за консултации 2023-2024 _1

Мерки за повишаване на качеството 2023-2024 за повиш.качеството

Програма за превенция 2023-2024 превенция_1

Учебен план-5-7--5-7-23-24

Учебен план-ПГ-4-23-24--ПГ-4

Годишен план 23-24--2023_1

Правилник за дейността/23-24-2023

Отчет за първо шестмесечие-2023юни

Отчет за 2022г-декември 22

План БДП-2023- БДП 2023

Годишен план/2022-2023

Етичен кодекс/2022-2023

Мерки за повиш. на качеството/2022-2023

Правилник за дейността/2022-2023

Организация на уч.ден /2022-2023

Учебни планове 5-7 кл./2022-2023

Учебни планове ПГ- 4 кл./2022-2023

График законсултации, 2022-2023

Отчет за 3.трим 0922

Отчет за 2. трим.0622

Отчет за 1 трим. 2022г

Годишен отчет за 2021г- за края на г.

Годишен план (2)2021-2022г

Учебни планове file.планове-ПГ-4 кл.

Учебни планове file.планове 5-7 кл

План за дейността 2021-2022г

График за консултации 2021-2022г

Информация за организация на учебния ден2021-2022г

Мерки за повиш.на качеството 2021-2022г

Етичен кодекс 2021-2022г

Отчет.м.юни,2021file.м.06

Отчет за 9 месеч. на 2021г

План по БДП БДП 146 ОУ

Бюджет-2021г 2021 г.

Отчет на първо тримесечие, 2021г за 1 тримес

Отчет за четвърто тримесечие- за 4 тримес.

Отчет,м.септември,2020-9 месечие-2020

Отчет,м.юни,2020-Otch.6

Отчет,м.март,2020 file.3.2020

Бюджет- 2020 г.

Заповед за изпълнение на училищните мерки за работа в условията на Ковид-19 Zapoved

Годишен план 2020-21 Годишен план-20-21

Стратегия Стратегия 20-21

Етичен кодекс- кодекс20-21

Информация за организация на учебния ден -Информация за организация на учебния ден

Учебни планове- ПГ-4.клас- file.планове-ПГ-4кл.

Учебни планове- 5.-7. клас- file.планове 5-7 кл

График за консултации_1

Програма за приобщаване- Програма за приобщаване

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция

Правилник за дейността

12 месечен отчет- 2019г.

Отчет за м.март,2019;

Справка за училищен бюджет

6 месеч. - м.юни

9 месеч. -м.септември

Бюджетна справка,2019

Издаване на дубликати

Бланка                5.1-3

Издаване на удостоверение  за подготвителна група

Бланка                 9.1-2

Заповед за  признаване или отказ за издаване на документ за завършен клас или период от обучение

Бланка              12.1-2

Услуги в 146 ОУ  


Изгодни оферти за дрехи