Профил на купувача

Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и организация при провеждане на процедури по ЗОП

Вътрешни правила                                      

Заповеди на Директора на 146ОУ"Патриарх Евтимий" за провеждане на процедури по ЗОП

Заповеди

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
Решение_1_3 Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" И "Училищен плод"
РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
на обществена поръчка за доставка на гориво

Изгодни оферти за дрехи