Прием за първи клас и Подготвителна група

  • 08/04/2019 15:25
  • |
  • 0 коментара
146 ОУ" Патриарх Евтимий" обявява прием в първи клас на 24 ученици за учебната 2022-2023година.

Прием за 1. клас

За учебната 2023-2024г. остават незаети 3 места.

Прием за първи клас и ПГ на учебната 2023-2024г. в 146ОУ

  • 146 ОУ" Патриарх Евтимий" обявява прием на 24 ученици в първи клас за учебната 2023-2024г/ в една паралелка/ от следните прилежащи територии: бул. Ломско шосе, улиците: Дружба, Явор, Божур, Малина, Зорница, както и гара Волуяк. Подаването на заявления през информационната система за прием в първи клас ще започне от 28.03.2022г . При възникнали въпроси родителите да се обръщат за съдействие към ръководството на училището или на voluiak_146ou@abv.bg. 
  • Места за прием на ученици в ПГ- 23 бр.

Резултати след първо класиране на бъдещите първокласници за учебната 2021-2022г

Съобщение

Приключи първият етап на класиране. Незаети места за второ класиране- 2.

Свободни места за прием в първи клас- 2 ученици


Изгодни оферти за дрехи