Прием за първи клас и Подготвителна група

  • 08/04/2019 15:25
  • |
  • 0 коментара
146 ОУ" Патриарх Евтимий" обявява прием в първи клас на 24 ученици за учебната 2024-2025година. За ПГ- 23 места.

Прием за първи клас и ПГ на учебната 2024-2025г. в 146ОУ

  • 146 ОУ" Патриарх Евтимий" обявява прием на 24 ученици в първи клас за учебната 2024-2025г/ в една паралелка/ от следните прилежащи територии: бул. Ломско шосе, улиците: Дружба, Явор, Божур, Малина, Зорница, както и гара Волуяк. Подаването на заявления през информационната система за прием в първи клас ще започне от 28.03.2024г . При възникнали въпроси родителите да се обръщат за съдействие към ръководството на училището или на voluiak_146ou@abv.bg. 
  • Места за прием на ученици в ПГ- 23 бр.

Изгодни оферти за дрехи